Wat doen wij?

Adviesbureau Funderingsherstel kan u tijdens het hele, of, bij bepaalde delen van het proces, adviseren en/of begeleiden.

Adviesbureau Funderingsherstel (AF) is uw onafhankelijke adviseur en begeleider. AF kan alles, behalve de uitvoering verzorgen, om tot een goed herstel te komen: Hiervoor selecteert zij samen met de betrokken eigenaren, onafhankelijk van een te kiezen herstelmethode, de juiste, meest geëigende en goedkoopste funderingsaannemer.
De eigenaar staat als opdrachtgever voor ons centraal. Vooral wanneer er sprake is van een complexmatige aanpak met meerdere eigenaren.
Van belang is om eigenaren 'te scholen' in voor- en nadelen van diverse methoden, het verkrijgen van subsidies en vergunningen. En bovenal om te komen tot een (financieel en technisch) haalbaar plan.

Procesbegeleiding

Adviesbureau Funderingsherstel heeft veel ervaring met diverse vormen van begeleiding. Het gaat niet alleen om de techniek, maar ook om:

  • het organiseren van een goede samenwerking tussen de verschillende eigenaren;
  • het ontzorgen en stimuleren van eigenaren om toch mee te doen;
  • het helpen met subsidies, leningsaanvragen, vergunningen en financieringen;
  • individuele aandacht en steun.

Organisatie en onderzoek

Zodra U denkt dat er funderingsproblemen zijn, dient er onderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek dient aan officiële eisen/richtlijnen te voldoen.

Protocol-onderzoek

Adviesbureau Funderingsherstel kan (delen van) dit onderzoek verzorgen en/of begeleiden. Tevens zal onderzocht moeten worden welke woningen ook tot uw fundering behoren. Moeten uw buren ook herstellen of vallen deze bijvoorbeeld onder een andere bouwkundige eenheid?

Planvorming

De laatste jaren zijn er steeds meer innovaties gekomen met nieuwe funderingstechnieken. AF kent de voor- en nadelen van de verschillende technieken en kan U adviseren, rekening houdend met uw eigen wensen.

0-meting

Voordat er met de daadwerkelijke werkzaamheden wordt begonnen kan het nuttig zijn om een 0-meting uit te voeren, waarmee uw woning en/of van de buren wordt opgenomen door middel van een bouwkundige opname (voorzien van foto's). Bij eventuele discussie over schade is de beginsituatie vastgelegd en kan vergeleken worden.

Directievoering

Tijdens de daadwerkelijke uitvoering treden wij op als gedelegeerd opdrachtgever, waarbij wij de spil zijn tussen de aannemer en de eigenaren. Wij bewaken de voortgang van de werkzaamheden, het meer- en minderwerk en planningswijzigingen tijdens de uitvoering. Verder controleren wij de werkzaamheden en verzorgen wij de coördinatie tussen de diverse betrokken partijen tijdens de uitvoering. Daarnaast regelen, verzorgen en notuleren wij de bouwvergaderingen.

Adviesbureau Funderingsherstel
Molendijk 15
3281LT Numansdorp

030 6019779